Dziewiąty dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Jestem tylko słabym i bezsilnym dzieckiem, ale to właśnie ta moja bezsilność dodaje mi odwagi, by ofiarować się jako żertwa Twojej Miłości, o Jezu!” ( B 3r )

Szczególnie lubiła obrazek przedstawiający dziecko siedzące na kolanach Zbawiciela i starające się dosięgnąć i pocałować boskie Jego oblicze. ( RW I )

„Niech twoje życie będzie samą pokorą i miłością.”

św. Teresa od Dz. Jezus


Św. Tereso – módl się za nami.