Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych jest naszym szczególnym świętem. Ma to szczególny związek z tytulacją naszej kaplicy- Świętych Obcowania. Jest to dla nas zaproszeniem do świętości.

Pod spodem zamieszczamy fragmenty adhortacji apostolskiej „Gaudete et exsultate” Ojca świętego Franciszka. Zapraszamy do lektury…

…chciałbym przede wszystkim przypomnieć

o powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas,

o tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie:

“Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” (Kpł 11,44; 1P1,16).

Sobór Watykański II powiedział to dobitnie:

“Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia,

we wszystkich sytuacjach życowych i w każdym stanie powołani są przez Pana,

każdy na właściwej sobie drodze,

do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały”.

Słowo “szczęśliwy” lub “błogosławiony” staje się

synonimem słowa “święty”,

ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu

i żyje Jego słowem,

osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze.

Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkkim ani powierzchownym.

Wręcz przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy,

gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą

i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy.

Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość,

podnieś oczy ku Ukrzyżowanemu i powiedź:

“Panie, jestem biedakiem,

ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie troszkę lepszym”.

W świętym i składającym się z grzeszników Kościele

znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku świętości.

Pan napełnił go darami ze Słowem, z sakramentami, sanktuariami,

życiem wspólnot, świadectwem swoich świętych

i wielopostaciowym pięknem, które pochodzi z miłości do Pana

“jak oblubienica strojna w swe klejnoty” (por. Iz 61,10).