Ósmy dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Ten, którego królestwo nie jest z tego świata ( J 18, 36 ), ukazał mi, że prawdziwa mądrość polega na tym, by chcieć być nieznanym i za nic uważanym i szukać radości we wzgardzie samego siebie.” ( A 71r )

To jest rzeczywiście prawdą: pragnęła być kochaną i podziwianą w niebie, bo na ziemi szukała tylko tego, by być uważaną za nic. Ileż to razy mówiła mi, że „wzgarda wydawałaby się jej zbyt chwalebna, ponieważ na to, by móc być pogardzanym, trzeba być znanym, ona zaś pasjonowała się tym, by być zapomnianą!” ( RW I )

„Jakież będzie zdziwienie dla Dworu Niebieskiego, gdy usłyszy ogłaszane wraz z imionami misjonarzy i męczenników imiona biednych małych dzieci, które nigdy nie dokonały głośnych czynów.”

św. Teresa od Dz. Jezus


Św. Tereso naucz nas dbać jedynie o to, aby sprawiać radość Jezusowi.