W pięknie przyrody

„Zagaje i puszcze Rękami mego Oblubieńca zasadzone, o łąki pełne zieleni, kwiatami ozdobione, Powiedzcie , czy przeszedł wśród was, w którą stronę?

Rzucając wdzięków tysiące przebiegnął szybko wskroś boru cichego A jedno tylko spojrzenie i blask Jego postaci okrył je szatą piękna czarownego?”

Św. Jan od Krzyża Pieśń duchowa 4,5