Szkaplerz karmelitański

 Karmelici, Karmelitanki i wszyscy odziani Szkaplerzem Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, mają powód do wielkiego wesela i wielkiej radości. Maryja ocaliła zakon od śmierci i dała im znak zbawienia. Gdy zakon miał przestać istnieć, 16 lipca 1251 roku Matka Boża ukazała się św. Szymonowi Stock, generałowi Zakonu Karmelitańskiego, i podając mu Szkaplerz, powiedziała:

         Przyjmij najmilszy synu Szkaplerz twojego Zakonu. Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Znak zbawienia, przymierze pokoju i wiecznego  zobowiązania, ratunek w niebezpieczeństwach. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego.

Jej to zawdzięczamy, że Zakon Karmelitański żyje w Kościele. Od tamtego dnia Szkaplerz stał się dla Karmelitów, a przez Karmel dla całego Kościoła, największym darem.

 Z tymi dwoma brązowymi płatkami sukna złączone są cztery wielkie obietnice :

1. Ocalenie od potępienia wiecznego „Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego”.

2. Wybawienie od czyśćca i wprowadzenie do nieba ? „Ja Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, zstąpię do czyśćca i ilu ich tam zastanę, wprowadzę na górę życia wiecznego”.

3. Zapewnienie opieki Maryi. Każdy, kto nosi Szkaplerz Karmelitański jest pod szczególną opieką Matki Bożej za życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

4. Jedność z całym Zakonem.

Każdy odziany Szkaplerzem św. włączony jest do Zakonu Karmelitańskiego i ma udział we wszystkich jego dobrach duchowych.

            Jakże więc się nie weselić ?  Są to największe obietnice dane przez samą Matkę Boga. Jak się dziś nie radować, skoro Bóg sam przyodział nas w brązowe szaty zbawienia i okrył białym płaszczem sprawiedliwości.

Naprawdę to jest możliwe, ten tak niepozorny znak zawiera wielkie obietnice. Obietnice, które uczyniła Maryja , nikt z Karmelitów. Dała obietnice i związała ich spełnienie z tymi płatkami sukna. Albowiem mają one poczwórne znaczenie :

 1. Jest to znak samej osoby Maryi, z którym Ona się utożsamia. Jest szatą Najświętszej Marii  Panny. Każdy, kto  przyjmuje Szkaplerz, Maryję przyjmuje.

2. Jest to znak przymierza z Maryją, w którym stajemy się Jej dziećmi, przyjaciółmi, sługami i braćmi, a Ona naszą Przyjaciółką, Panią, Królową,  Matką i Siostrą.

3. Jest to znak łaski i obrony Maryi przed niebezpieczeństwami grożącymi duszy i ciału, ratunek i znak ocalenia od potępienia wiecznego.

4.Jest to znak poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz naśladowania Jej cnót.

           A więc cztery obietnice i cztery znaczenia oraz tylko cztery zobowiązania .

Przyjmując Szkaplerz, zobowiązujemy się :

1. Czynić pokutę i walczyć z grzechem.

2. Zachowywać czystość według stanu.

3. Modlić się codziennie, zwłaszcza modlitwą skierowaną do

    Maryi, np. Pod Twoją obronę  .

4. Podejmować czynne apostolstwo szkaplerzne.

Przez ten znak spodobało się Maryi czynić wielkie łaski i cuda: uzdrawiać chorych, oddalać lęki, pocieszać i umacniać, dawać łaskę wiary, światło i siłę do walki.

Jeśli więc nosisz Szkaplerz, wierz w to, co otrzymałeś i spodziewaj się wypełnienia obietnic. które dała Maryja.

Jeśli nosisz Szkaplerz, nie jesteś sam. Cokolwiek przeżywasz, jest z tobą Maryja. Jeśli nosisz Szkaplerz, nie jesteś słaby. Jest z tobą Ona, pełna mocy.

Jeśli nosisz Szkaplerz, nie musisz się bać śmierci i tego, co będzie po niej, gdyż Ona czuwa nad tobą i ocali cię od ognia piekielnego.

Szkaplerz Św. jest także dla ciebie. Jeśli Maryja daje ci pragnienie oddania się Jej poprzez ten znak , to się nie lękaj! Wybierz Szkaplerz i pozostań mu wierny aż do śmierci!

Maryja ocali cię, weźmie na ręce i zaniesie do domu Ojca w niebie.

(fragment  z książki  O. Jana Ewangelisty Krawczyka,  „Dar mojej Matki”)