We wspólnocie świętych

Każdego dnia przypominamy sobie, że jesteśmy w drodze do Domu Ojca. Przez nasze życie oddane Bogu mamy tam przyprowadzić z sobą tych, których On powierzył naszym modlitwom. W tej pielgrzymce wspomagają nas Święci Bracia i Siostry, którzy już radują się wiecznym szczęściem. Pamiętamy także o tych , którzy przebywają w czyśćcu i oczekują, aż bramy nieba otworzą się przed nimi. Różne są nasze życiowe historie, różne charaktery, trudności, radości i smutki, ale mamy jeden cel, zdążamy do Boga Ojca. A prowadzi nas tam droga Błogosławieństw, droga Krzyża.