W życiu wspólnotowym

O, jaka to dobra i prawdziwa miłość , gdy dusza Bogu oddana, bez względu na własny swój pożytek, poświęca się cała dla dobra sióstr… gdy każda stara się drugim ulżyć ciężaru i sama bierze na siebie co jest trudniejsze, gdy cieszy się i wychwala każdy postęp drugich w cnocie, jakby swój własny…” Św. M. Teresa od Jezusa

O miłości ku Bogu można mówić wiele…ale jak w każdej miłości same słowa nie wystarczą. Sprawdzianem, na ile rzeczywiście kochamy Boga , jest to, w jaki sposób traktujemy siebie nawzajem, na ile szanujemy i wspomagamy się z życzliwością , na ile bolą nas smutki współsióstr i cieszą ich radości..