W Sercu Kościoła

„W sercu Kościoła, Matki mojej ja będę miłością. Wtedy będę wszystkim”

                                                                               Św. Teresa od Dz. Jezus

Proste, karmelitańskie życie, wypełnione modlitwą, pracą, milczeniem, samotnością i serdecznymi siostrzanymi rekreacjami , opromienione tajemnica żywej wiary w bliskiego, kochającego Boga oraz w towarzysząca nam obecność Maryi, Królowej Karmelu bardzo nam pomaga być miłością w Sercu Kościoła za przykładem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus .

Jan Paweł II w liście skierowanym do nas w 1993 r. pisze jak bardzo ważna i potrzebna jest ta Miłość, właśnie tutaj w Oświęcimiu, gdzie przez lata całe szalała nienawiść i pogarda do człowieka. Czujemy się duchowo mocno złączone ze Św. Teresą Benedyktą od Krzyża, która w pobliskim obozie z miłości oddała za innych swoje życie. Tak jak Ona, chcemy pomagać Kościołowi i światu przez modlitwę i zjednoczenie z Bogiem w budowaniu miłości i pokoju między ludźmi i narodami.