Witamy

…moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele. Kościół ma serce i to serce pała gorącą miłością. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością.”
– św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ojciec Św. Jan Paweł II pisał do sióstr :

Aby być miłością w sercu Kościoła, przybyłyście kiedyś do Oświęcimia. Czyż trzeba wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie miejscu winno bić serce Kościoła. Jak bardzo tutaj potrzebna jest ta miłość, jaką Chrystus do końca umiłował człowieka.(…) W dalszym ciągu bowiem Oświęcim  i to wszystko, co się z nim łączy jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, pozostaje zadaniem Karmelu. W jaki sposób przyszłość będzie wyrastała z tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. Wam, drogie siostry w sposób szczególny powierzona jest tajemnica tej odkupieńczej miłości,  tej miłości, która zbawia świat.”

Aktualności

80. rocznica narodzin dla nieba św. Edyty Stein

Obchody 80. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) stały się okazją do pogłębienia znajomości jej ducha, pism oraz relacji z tą niezwykłą kobietą – filozof, pedagog, a przede wszystkim świadka wiary i światła, którym misterium Krzyża Chrystusa rozświetla mroki życia, cierpienia i niepewności. Sam dzień święta poprzedziło triduum, które prowadził o. …

Dzień dziewiąty nowenny do św. Teresy Benedykty od Krzyża

“Krzyż nie jest celem sam w sobie. Wznosi się wzwyż i wskazuje w górę. Nie jest jedynie znakiem – jest mocnym orężem Chrystusa; kijem pasterskim, z którym wyruszył Boski Dawid przeciw piekielnemu Goliatowi; kijem pasterskim, który puka potężnie do bram niebios i otwiera je. Wtedy strumienie Bożego światła tryskają na ziemię i obejmują wszystkich, którzy …

Dzień ósmy nowenny do św. Teresy Benedykty od Krzyża

“Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. Lecz Jezus pozwala czasem swym wybranym zakosztować tej wewnętrznej goryczy. Jest ona udziałem Jego najwierniejszych przyjaciół, ostatnią próbą ich miłości.” św. Teresa Benedykta od Krzyża Boże naszych …

Nasza obecność w Oświęcimiu

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św.
ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, patronki Europy.
Modlimy się o pokój, wzajemne zrozumienie, braterstwo i miłość między ludźmi i narodami.
każdego 9. dnia miesiąca o godz. 17:00

Z całego serca dziękujemy Wam za wszelką pomoc tę duchową i tę materialną. Za modlitwy w intencji naszej wspólnoty, abyśmy wiernie szły za Panem  i za materialne wsparcie, abyśmy tutaj w oświęcimskim Karmelu mogły prowadzić nasze codzienne życie wypełnione modlitwą i pracą.

Zakon N.M.P. z Góry Karmel
Legionów 92a, Oświęcim

46 1240 4155 1111 0000 4635 1601

Bank PeKaO Oddział Oświęcim ul.Jagiełły

„Ustawiczna modlitwa za duszami dobroczyńców jest nieodzownym waszym obowiązkiem.” św. Teresa od Jezusa

Każdego miesiąca odprawiane są: Eucharystia w intencji zmarłych przyjaciół i dobroczyńców naszej wspólnoty oraz Eucharystia w intencji o Boże błogosławieństwo i wysłuchanie modlitw dobroczyńców żyjących.