Witamy

…moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele. Kościół ma serce i to serce pała gorącą miłością. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością.”
– św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ojciec Św. Jan Paweł II pisał do sióstr :

Aby być miłością w sercu Kościoła, przybyłyście kiedyś do Oświęcimia. Czyż trzeba wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie miejscu winno bić serce Kościoła. Jak bardzo tutaj potrzebna jest ta miłość, jaką Chrystus do końca umiłował człowieka.(…) W dalszym ciągu bowiem Oświęcim  i to wszystko, co się z nim łączy jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, pozostaje zadaniem Karmelu. W jaki sposób przyszłość będzie wyrastała z tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. Wam, drogie siostry w sposób szczególny powierzona jest tajemnica tej odkupieńczej miłości,  tej miłości, która zbawia świat.”


Najbliższe wydarzenia:

Listopad

  • 01. 11 Uroczystość Wszystkich Świętych – Msza św. odpustowa godz. 9:00
  • 09. 11 Msza św. ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein ) godz. 17:00
    Modlimy się o zgodę, pokój, braterstwo i zrozumienie między ludźmi i narodami.
  • 20.11 Wspomnienie liturgiczne św. Rafała Kalinowskiego

Aktualności

Dziewiąty dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Jestem tylko słabym i bezsilnym dzieckiem, ale to właśnie ta moja bezsilność dodaje mi odwagi, by ofiarować się jako żertwa Twojej Miłości, o Jezu!” ( B 3r ) Szczególnie lubiła obrazek przedstawiający dziecko siedzące na kolanach Zbawiciela i starające się dosięgnąć i pocałować boskie Jego oblicze. ( RW I ) „Niech twoje życie będzie samą …

Ósmy dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Ten, którego królestwo nie jest z tego świata ( J 18, 36 ), ukazał mi, że prawdziwa mądrość polega na tym, by chcieć być nieznanym i za nic uważanym i szukać radości we wzgardzie samego siebie.” ( A 71r ) To jest rzeczywiście prawdą: pragnęła być kochaną i podziwianą w niebie, bo na ziemi szukała …

Siódmy dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość; przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu.” ( RWN ) W pouczeniach udzielanych każdej nowicjuszce, zawsze powracała do pokory. Dla niej celem wychowania było nauczyć nas tego, byśmy nie tylko nie martwiły się naszymi słabościami, ale raczej się …