Witamy

…moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele. Kościół ma serce i to serce pała gorącą miłością. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością.”
– św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ojciec Św. Jan Paweł II pisał do sióstr :

Aby być miłością w sercu Kościoła, przybyłyście kiedyś do Oświęcimia. Czyż trzeba wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie miejscu winno bić serce Kościoła. Jak bardzo tutaj potrzebna jest ta miłość, jaką Chrystus do końca umiłował człowieka.(…) W dalszym ciągu bowiem Oświęcim  i to wszystko, co się z nim łączy jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, pozostaje zadaniem Karmelu. W jaki sposób przyszłość będzie wyrastała z tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza niż śmierć. Wam, drogie siostry w sposób szczególny powierzona jest tajemnica tej odkupieńczej miłości,  tej miłości, która zbawia świat.”

Aktualności

Dzień Życia Konsekrowanego

Życie każdego z nas kształtowane jest przez wydarzenia, osoby i rzeczy wypełniające naszą codzienność. Pochłania nas wir pracy, obowiązków i związanych z nimi trudności. W takiej rzeczywistości potrzebujemy własnego, konkretnego sensu życia, dużej siły i jeszcze większych pragnień, by nie ulegać zniechęceniu. Ogromną pokusą jest również uleganie chwilowym załamaniom nastroju i zadowalanie się jedynie powierzchownym …

Boże Narodzenie 2023

Za nami piękny, jednak w tym roku możliwie najkrótszy okres Bożego Narodzenia. Mimo, że liturgia nie dała nam zbyt wiele czasu na kontemplację tajemnicy narodzenia Syna Bożego i wydarzeń z nim związanych, nasze tradycje, czas radości we wspólnocie i bliskimi nam osobami oraz oczywiście spotkanie z Bogiem uniżającym się do swego stworzenia nie doznały uszczerbku. …

Usłyszeć Jego pragnienie J 4, 5 – 15a

Uroczystość św. N. M. Teresy od Jezusa Dziś Pan ponownie wzywa nas do wejścia w przestrzeń modlitwy, do spotkania z Nim samym. Jezus rzekł do Samarytanki „Daj Mi pić”. Dziś już wiemy i wierzymy, że jest to prośba samego Boga skierowana do człowieka; Stwórcy do stworzenia; Tego, który Jest do tego, który jest jaki jest. …

Nasza obecność w Oświęcimiu

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św.
ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy, patronki Europy.
Modlimy się o pokój, wzajemne zrozumienie, braterstwo i miłość między ludźmi i narodami.
każdego 9. dnia miesiąca o godz. 17:00

Bóg w Auschwitz

W temacie Auschwitz stawiamy wiele trudnych pytań dotyczących cierpienia, wiary, a nawet istnienia Boga. Dotykamy przez to również problemu wolnej woli ofiarowanej człowiekowi oraz wierności Boga, który zawsze pozostawia nam możliwość wyboru, a przez to ryzykuje. Jednak wierzymy, że przez swoją wszechmoc nie jest Bogiem bezradnym, ani Bogiem biernym…

Z całego serca dziękujemy Wam za wszelką pomoc tę duchową i tę materialną. Za modlitwy w intencji naszej wspólnoty, abyśmy wiernie szły za Panem  i za materialne wsparcie, abyśmy tutaj w oświęcimskim Karmelu mogły prowadzić nasze codzienne życie wypełnione modlitwą i pracą.

Zakon N.M.P. z Góry Karmel
Legionów 92a, Oświęcim

46 1240 4155 1111 0000 4635 1601

Bank PeKaO Oddział Oświęcim ul.Jagiełły

„Ustawiczna modlitwa za duszami dobroczyńców jest nieodzownym waszym obowiązkiem.” św. Teresa od Jezusa

Każdego miesiąca odprawiane są: Eucharystia w intencji zmarłych przyjaciół i dobroczyńców naszej wspólnoty oraz Eucharystia w intencji o Boże błogosławieństwo i wysłuchanie modlitw dobroczyńców żyjących.