Na modlitwie

Życie w Karmelu jest jedną, wielką modlitwą, stałym trwaniem w obecności Boga, który pragnie działać w naszych duszach.

We wnętrzu duszy człowieka jest obecny żywy , osobowy Bóg, który bardzo nas kocha. Z tym Bogiem – Miłością, Trójcą Przenajświętszą, każda z nas stara się żyć w serdecznej relacji, poufnej przyjaźni, zażyłości, w zwyczajnej prostocie życia klauzurowego, podczas modlitwy liturgicznej, medytacji, w chwilach dzielenia się Słowem Bożym, a także w czasie pracy.. S. Dorota

Bóg jest Słońcem, które nas oświeca, rosą, która nas ożywia, wiatrem, który nas oczyszcza…