Na modlitwie

           „Modlitwa bowiem wewnętrzna nie jest to, zdaniem moim, nic innego, jeno poufne i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana  rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.”           

         św.Teresa od Jezusa KŻ 8,5

Życie w Karmelu jest jedną, wielką modlitwą, stałym trwaniem w obecności Boga, który pragnie działać w naszych duszach.

We wnętrzu duszy człowieka jest obecny żywy , osobowy Bóg, który bardzo nas kocha. Z tym Bogiem ? Miłością, Trójcą Przenajświętszą, każda z nas stara się żyć w serdecznej relacji, poufnej przyjaźni, zażyłości, w zwyczajnej prostocie życia klauzurowego, podczas modlitwy liturgicznej, medytacji, w chwilach dzielenia się Słowem Bożym, a także w czasie pracy.. „

Bóg jest Słońcem, które nas oświeca, rosą, która nas ożywia, wiatrem, który nas oczyszcza?

„Oto więc, drogie siostry, papież oczekuje od was, że będziecie płonącymi lampami miłości; że będziecie ” rękami złożonymi”, które czuwają nieustannie na modlitwie, oderwane całkowicie od świata, aby wspierać posługę tego, którego Jezus powołał do kierowania swoim Kościołem.”

Benedykt XVI