Przy sercu Maryi

W Sercu Maryi, naszej Siostry, Przyjaciółki i Matki składamy nasze modlitwy i ofiary, nasze smutki i radości. Ją prosimy o wstawiennictwo, od Niej uczymy się ochotnego pełnienia Woli Bożej. W modlitwie wsłuchujemy się w troski Jej Serca o zbawienie braci  i czynimy je swoimi. U Niej szukamy ucieczki i schronienia w pokusach i przeciwnościach, a Szata Jej Szkaplerza, którą nosimy na sobie, przypomina nam, że Maryja jest z nami, pragnie obdarzać nas łaskami i wzywa do wierności Bogu. Doświadczając we własnym życiu jak wielkim darem Maryi jest Szkaplerz Święty zachęcamy tych, z którymi mamy kontakt do przyjęcia tego znaku Jej opieki, przez który pragnie Ona czynić cuda w życiu każdego, kto Jej zaufa.