Siódmy dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość; przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu.” ( RWN )

W pouczeniach udzielanych każdej nowicjuszce, zawsze powracała do pokory. Dla niej celem wychowania było nauczyć nas tego, byśmy nie tylko nie martwiły się naszymi słabościami, ale raczej się nimi chlubiły
„Jakże słodko jest czuć się słabą i małą!” – powtarzała. ( RW I )

„Zawsze uważać siebie z niedoskonałą, a wszystkich innych za doskonałych, oto jest szczęście.”

św. Teresa od Dz. Jezus


Św. Tereso naucz nas być tak małymi, abyśmy naszych bliźnich widzieli
„na tle nieba”.