Szósty dzień nowenny ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus

„Jakaż to słodka radość myśleć, że Pan Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że bierze pod uwagę nasze słabości i że doskonale zna ułomność naszej natury. Czegóż więc miałabym się lękać?” ( A 83r )

Mówiła mi:
„Zbyt oddajesz się temu, co czynisz, tak jakby każda rzecz była twoim ostatecznym celem, a ty masz nadzieję, że go dosięgniesz; jesteś zdziwiona gdy upadniesz. Trzeba zawsze być przygotowanym na upadek. Zajmujesz się przyszłością, jak gdyby ona od ciebie zależała, rozumiem więc twój niepokój; w każdej chwili mówisz sobie: O! mój Boże, jaki będzie wynik mej pracy? Każdy człowiek stara się przewidywać przyszłość, to jest rzecz zwykła, jedynie ubodzy duchem nie przewidują niczego naprzód.” ( RW I )

„Na widok tych, którzy Go miłują i po każdym uchybieniu przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie, rzucając się w Jego ramiona, Jezus doznaje wielkiej radości.”

św. Teresa od Dz. Jezus


Św. Tereso naucz nas powierzać wszystko w ręce Boga.