Usłyszeć Jego pragnienie J 4, 5 – 15a

Uroczystość św. N. M. Teresy od Jezusa

Dziś Pan ponownie wzywa nas do wejścia w przestrzeń modlitwy, do spotkania z Nim samym.

Jezus rzekł do Samarytanki „Daj Mi pić”.

Dziś już wiemy i wierzymy, że jest to prośba samego Boga skierowana do człowieka; Stwórcy do stworzenia; Tego, który Jest do tego, który jest jaki jest.

Co takiego jest w nas, że Bóg nieustannie nas szuka?

Bóg jest spragniony swojego stworzenia.
Jest spragniony relacji z nami.
Jest spragniony dawania nam życia i istnienia.
Bóg zaprasza nas do rozmowy z sobą.
Pragnie odsłaniać przed nami prawdę o nas samych,
ukazywać nam dary, które w nas złożył.

O, gdybyśmy znali dar Boży i wiedzieli, kim jest Ten, który do każdego z nas mówi:
<<Daj Mi się napić>>, prosilibyśmy Go wówczas, a dałby nam wody żywej.

Za ubogacenie dzisiejszej uroczystości i Liturgii
piękną grą na organach, dziękujemy z całego serca
br. Przemysławowi Salamońskiemu
z Zakonu Maltańskiego.