Podróżnych w dom przyjąć…

… i pozwolić Bogu wnieść nowe światło w nasze życie i modlitwę.

Dziś nasz Karmel Świętych Obcowania odwiedziła bł. Rodzina Ulmów. Mamy dzięki temu okazję do bliższego poznania się z naszymi nowymi Błogosławionymi.

Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć”
(Flp 1, 29)

Możliwość modlitwy przy relikwiach bł. Rodziny Ulmów zwraca naszą uwagę na odpowiedzialność względem osób, które Bóg stawia na naszej drodze do zbawienia. To dzięki ich wzajemnej relacji miłości, życia składanego w ofierze każdego dnia i czynów będących potwierdzeniem przyjętej wiary, łaska męczeństwa mogła stać się udziałem całej rodziny. Na wzór błogosławionych rodziców Wiktorii i Józefa, jesteśmy powołani, by stawać się kanałem, przez który łaska będzie docierała do naszych bliskich.

Dla wielu możemy być światłem, jak również u wielu osób to światło znajdziemy. Możemy dawać oparcie, ponieważ Bóg podtrzymuje nas przez innych. Możemy kochać, bo jesteśmy kochani. Możemy przyjmować życie, bo zostaliśmy przyjęci i możemy to życie oddawać, jak i Chrystus oddał je dla nas na krzyżu.

Prośmy Świadków Wiary o świętość dla naszych rodzin i przyjaciół; o wiarę, która kształtuje i przemienia życie; o odwagę i męstwo, byśmy pośród codziennych trudów świadczyli o przyjaźni z Chrystusem.