Przyrzeczenia czasowe naszych Sióstr i Brata

Dziękujemy Bogu za dar naszych Przyjaciół ze Wspólnoty Świeckiego Karmelu, za Ich codzienną obecność, pomoc i modlitwę.