Przyprowadziła ich Maryja…

otuliła płaszczem miłości, szkaplerzem świętym.

Serdecznie zapraszamy na Eucharystię 14. 07. 2019 r. o godz. 900

podczas której nasi Bracia i Siostry
ze Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
przy Klasztorze pw. Świętych Obcowania w Oświęcimiu złożą przyrzeczenia czasowe.