Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Egzorta na dzień Podwyższenia Krzyża
napisana na prośbę przeoryszy Karmelu w Echt w związku z odnowieniem ślubów zakonnych

19.09.1939

Ave Crux, spes unica “Pozdrawiamy Cię, Krzyżu święty, jedyna nasza nadziejo!”

Rozważ dobrze! Świat stoi w ogniu: walka Chrystusa z Antychrystem wyraźnie się zaostrzyła; dlatego, jeśli decydujesz się stać po stronie Pana, możesz zostać wezwaną nawet do ofiary z życia.

Przed tobą na drzewie wisi Zbawiciel, ponieważ stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Przyszedł On na świat nie po to, aby pełnić swoją wolę, lecz wolę Ojca. Jeśli chcesz być oblubienicą Ukrzyżowanego, musisz całkowicie wyrzec się woli własnej i nie mieć innego pragnienia poza tym jednym – aby wypełniać wolę Boga. Przemawia On do ciebie słowami reguły i konstytucji twojego zakonu; mówi ustami twych przełożonych. Szepce we wnętrzu serca delikatnym tchnieniem Ducha Świętego.
Jeśli chcesz zachować wiernie ślub posłuszeństwa, trzeba byś dzień i noc nasłuchiwała tego głosu i szła za jego nakazem; to zaś znaczy krzyżować – co dzień i co godzina – własną wolę i miłość własną.

Przed tobą wisi na krzyżu twój Zbawiciel ogołocony i nagi, ponieważ wybrał ubóstwo. Kto chce iść za Nim, musi wyrzec się wszelkiego ziemskiego posiadania.

Trwaj przed Panem, który wisi na krzyżu z przebitym Sercem. Wylał swą serdeczną krew, aby zdobyć serce twoje. Jeśli chcesz iść za Nim w świętej czystości, ogołoć serce twoje z wszelkiego pożądania ziemskiego. Niech Jezus Ukrzyżowany stanie się jedynym przedmiotem twoich pragnień, tęsknot i myśli.

Miłujące serce Twego Odkupiciela zaprasza cię do pójścia w Jego ślady.
Pragnie twego posłuszeństwa, gdyż wola ludzka ślepa jest i słaba: nie odnajdzie prawdziwej drogi, dopóki nie podda się całkowicie woli Bożej.
Pragnie od ciebie ubóstwa, ponieważ dla zdobycia dóbr niebieskich trzeba ogołocić ręce z dóbr tej ziemi.
Żąda też czystości, bo tylko wolność od ziemskich przywiązań otwiera serce na przyjęcie miłości Boga.
Ukrzyżowany wyciąga ramiona, by cię przyciągnąć do swego Serca. Pragnie twego życia, by cię obdarzyć swoim własnym.

Ave Crux, Spes unica!

Krzyż jest drogą, która z ziemi prowadzi do nieba. Kto obejmuje go z wiarą, nadzieją i miłością, ten zostanie uniesiony wzwyż, aż na łono Trójcy Przenajświętszej.

Nowenna 31. 07- 08. 08


Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dzień czwarty
Dzień piąty
Dzień szósty
Dzień siódmy
Dzień ósmy
Dzień dziewiąty