Bóg i ja

Modlitwa:
Bóg działa – ja odpoczywam.
Bóg czuwa- ja odpoczywam.
Bóg zbawia- ja odpoczywam.
Bóg kocha- ja odpoczywam.
Bóg patrzy – ja odpoczywam.
Bóg się uśmiecha – ja odpoczywam.
Bóg jest szczęśliwy, że jesteśmy razem – i ja jestem szczęśliwa, że jesteśmy razem.
W Jego szczęściu – ja odpoczywam.

Praca i czas poza modlitwą:
Bóg odpoczywa- ja działam.
Bóg odpoczywa – ja czuwam.
Bóg odpoczywa – ja współzbawiam.
Bóg odpoczywa – ja kocham.
Bóg odpoczywa – ja patrzę.
Bóg odpoczywa – ja się uśmiecham.
Bóg jest szczęśliwy, że i poza modlitwą jesteśmy razem!
W Jego szczęściu – ja odpoczywam.
( s. Maksymiliana XI.2011)