Szata Maryi

Szata Maryi,
to Ciało, w które
w Jej dziewiczym łonie
przyoblekło się Słowo.

Szata Maryi
to Chrystus dany ludzkości
by w Niego przyobleczona
miała śmiały przystęp do Ojca.

Szata Maryi
to szkaplerz dany człowiekowi
którego Ona przyobleka
jako swoje uprzywilejowane dziecko.

Szata Maryi
to człowiek dany Bogu
by się w niego przyoblókł
i żył w dzisiejszym-doczesnym świecie

In manus Tuas, Mater
commendo omnium meum. (s. Maksymiliana)