Przychodzę Ci złożyć pokłon

 

Przychodzę Ci złożyć pokłon
Dawcy Życia
i Życiu Samemu
by jak Matka-Dziewica
przeniknąć wiarą
pełnię Objawionego Słowa
i jak Symeon wziąć w objęcia
Światłość narodów. (s.Anna)