Wśród tylu słów i głosów

Wśród tylu słów i głosów         
jedno się ze mnie wyrywa wyznanie,   
że ja jestem Twoja na wieki,  
a Ty jesteś moim, o Panie.
Wśród tylu twarzy i spojrzeń    
moja tęsknota na wieki w Jednym spoczywa    
bo Twoje Oblicze to moja rozkosz,      
A w spojrzeniu Twoim odpoczywam.
(Danusia)