Ave Mundi Spes Maria

Witaj, o Nadziejo świata,
Witaj Łaską przebogata,
O, Pełna uciszenia.
Witaj, Dziewico wybrana,
W krzak Mojżesza przyrównana,
Co płonie bez spalenia.Witaj, Różo Najśliczniejsza,
Różdżko Jesse Najpłodniejsza,
Poczęty za Twą sprawą,
Przyszedł na świat,
Owoc Drogi,
Zerwał więzy smutku, trwogi,
Pokonał śmierci prawo.

Witaj, Równej nie ma Tobie,
Pogrążony świat w żałobie Radością napełniłaś.
Dziewice oświecająca,
Światło z niebios przywodząca,
Tym, których noc okryła.

Witaj, Dziewico, bo z Ciebie,
Ten , który króluje w niebie,
Zrodził się i wykarmił.

Perło pośród gwiazd świecąca,
Twa dziewiczość jaśniejąca,
Cudna i godna chwały.
Świątynio Ducha Świętego,
Brzemienna od tchnienia Jego, Dałaś Owoc wspaniały.

O, jak święta, jak pogodna,
Jak łaskawa, jak nadobna,
Dziewica ukochana.
Przez Nią koniec już niewoli,
Nieba dom otworem stoi,
Wolność dzieciom jest dana.

Maryjo, Lilio czystości,
Błagaj u Syna litości,
W Nim pokornych zbawienie.
Niech na sądzie sprawiedliwym,
Będzie dla nas miłościwym,
Nie pośle na stracenie.

Przez modlitwy Twoje,
Pani, Z brudu grzechów opłukani,
Do nieba wejdziem bezpiecznie,
Mówić Bogu ”Amen” wiecznie.