Za konających

Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cie przez konanie Twego Najświętszego Serca i przez boleści Twej Matki Niepokalanej, obmyj w Swojej Krwi grzeszników całego świata, którzy teraz w konaniu zostają i dziś jeszcze umrzeć mają. Słodkie Serce Jezusa konającego, zmiłuj się nad konającymi. Niepokalane Serce Maryi, bądź ratunkiem konających. Amen.