Do Dzieciątka Jezus

O Boskie Dzieciątko. Składam w rączki Twoje duszę moją , aby się napełniła miłością Twoją. Oddaję Ci serce moje, aby się odnowiło w Sercu Twoim. Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie nabrały zasługi. Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją chwałę otwierały. Oddaję Ci myśli moje, aby się całkiem zatopiły w Tobie. Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i w Tobie znajdowały upodobanie. Oddaję Ci ręce moje, aby nieustannie dla Ciebie pracowały. Oddaję Ci nogi moje, abym ciągle postępowała na drodze Twojej. Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym najdoskonalej była posłuszna Boskiej Twej Woli.

Najsłodsze Dzieciątko, Panie mój i Wszystko moje, Radości moja jedyna, Skarbie i Klejnocie mój, cała się Tobie oddaję. Spraw, abym odtąd żyła tylko przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie. Amen