Do Ducha Świętego

Duchu Święty natchnij nas.
Miłości Boża, pochłoń nas.
Na właściwą drogę zaprowadź nas.
Maryjo Matko, spojrzyj na nas.
Z Jezusem błogosław nas.
Od wszelkiego złego,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj nas. Amen